Ouderavond

Bij het lesprogramma Online Masters hoort een toolkit voor scholen. In deze toolkit zit een PowerPointpresentatie die de school kan gebruiken om inhoud te geven aan een ouderavond inzake online media. Bij deze presentatie hoort een handleiding voor de ouderavond. De toolkit is ook voorzien van een nieuwsbrieftekst die de school kan gebruiken om ouders/verzorgers te informeren over Online Masters.

Download hier de presentatie ouderavond.
Download hier de handleiding bij de presentatie ouderavond.
Download hier de nieuwsbrieftekst Online Masters en uitnodiging ouderavond.
Download hier de hand-out Tips&Tricks Bewust gamen van Koen Schobbers.
Download hier de brief voor verzorgers over de les Online Flirten.

Mediamatties

Thuis praten over online zijn, sociale media en internet?
Kinderen en hun ouders/verzorgers hebben hier vaak verschillende meningen en ideeën over. Dit kan leiden tot vermoeiende discussies, voor beide partijen.
Maar praten over media kan ook heel leuk en leerzaam zijn.

Klik hier om naar Mediamatties te gaan.