Bij het lesprogramma Online Masters hoort een toolkit voor scholen. In deze toolkit zit een PowerPoint-presentatie die de school kan gebruiken om inhoud te geven aan een ouderavond inzake online media. Bij deze presentatie hoort een handleiding voor de ouderavond. De toolkit is ook voorzien van een nieuwsbrieftekst die de school kan gebruiken om ouders/verzorgers te informeren over Online Masters.

Download hier de presentatie

Download hier de handleiding ouderavond

Download hier de nieuwsbrieftekst