Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs biedt de online wereld kansen om mee te doen in de maatschappij. Online media en digitale mogelijkheden bieden plezier en gemak. Ze kunnen zelfs een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen vergroten. Maar deze leerlingen zijn ook kwetsbaar op internet en vaker slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via (sociale) media dan andere jongeren. Het is dus belangrijk dat ze die digitale vaardigheden ontwikkelen die passen bij deze tijd en hen helpen bij de samenleving van de toekomst. Leerkrachten staan voor de uitdaging om hier op een heldere en aansprekende manier aandacht aan te besteden.

Online Masters helpt hierbij. De modules en bijbehorende lessen gaan in op het gebruik van digitale en online technologieën en de aandachtspunten die daarbij komen kijken. Met Online Masters leren leerlingen op thematische wijze gebruik maken van bijvoorbeeld WhatsApp en Sociale media.

Hoe zorg jij ervoor dat jouw leerlingen vaardig, veilig en bewust online gaan en zijn?
Het gratis Lesprogramma Online Masters biedt zinvolle lessen voor het voortgezet speciaal onderwijs. De modules en bijbehorende lessen gaan in op het gebruik van digitale en online technologieën en de aandachtspunten die daarbij komen kijken. Met Online Masters leren jouw leerlingen op thematische wijze gebruik maken van bijvoorbeeld WhatsApp en Sociale media. 

Online Masters bestaat (nu nog) uit een module: WhatsApp.
De zes lessen bij deze module zijn op thema ingedeeld: 

In les 1 Wat is WhatsApp? wordt uitgelegd wat dit voor app is en wat je ermee kunt. 

In les 2 Dit ben ik leggen we uit wat een gebruikersprofiel is en welke keuzes je hierbij kunt maken. 

In les 3 Wat stuur jij? gaan we dieper in op het soort berichten dat je kunt sturen en hoe je kunt reageren op berichten van anderen. 

In de les 4 De groeps-chat bespreken we hoe een chat met meerdere personen werkt en hoe en waarvoor je zo’n chat kunt gebruiken.

In les 5 Online pesten bespreken we wat online pesten op WhatsApp is, hoe je het herkent en hoe je ervoor kunt zorgen dat het voor iedereen leuk blijft.

In les 6 Bloot bespreken we het thema sexting en leren de leerlingen wat ze kunnen doen als ze gevraagd worden seksueel getinte foto’s of video’s te sturen of als ze die van iemand krijgen.

Opzet en Opbouw

De lessen van Online Masters zijn zo ontwikkeld dat ze adaptief door de leerkracht ingezet kunnen worden. De leerkracht is vrij om te bepalen welke opdrachten en hoeveel opdrachten uit een les worden besproken. Er is dus geen tijdsduur van een les aangegeven.

De inhoud van de lessen is niet op niveau gedifferentieerd. Deze differentiatie zal door de leerkracht moeten worden aangebracht. Die kent de leerlingen immers het best. De leerkracht kan juist die vragen, casussen en/of opdrachten uit het hele lesaanbod kiezen die passen bij de situatie en wensen op dat moment. 

Plan na het afronden van de gekozen lessen na een maand of twee een ‘opfrisles’ in. Op die manier kun je nagaan welke informatie is blijven hangen, wat nog niet is begrepen of juist is weggezakt. Hiervoor kun je gemakkelijk een aantal vragen uit de lessen opnieuw aanbieden. 

Doelstellingen

Online Masters draagt bij aan de leerdoelen digitale geletterdheid zoals die in de leerlijn Digitale geletterdheid SO/VSO vastgesteld zijn. 

De leerdoelen in de leerlijn zijn geordend op kerndoel, op niveau en in lijn met de opbouw van de doelen in vakoverstijgende leerlijnen.

  • ICT basisvaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational thinking

Medewerking

Het lesprogramma is ontwikkeld door [logo Vodafone Nederland Foundation] met medewerking van

                     

Met speciale dank aan:

Cato Duyvis (Master WhatsApp)
Louise Doornebal (Stip VSO)
Anja van den Berg (VuoriAdvies speciaal onderwijs)
Elle Peters (De Onderwijsspecialisten)

‘VodafoneZiggo gebruikt technologie om plezier en vooruitgang te realiseren in het leven van mensen en in de samenleving. De digitalisering van de samenleving brengt uitdagingen maar ook enorme kansen met zich mee. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk digitale vaardigheden ontwikkelen die passen bij deze tijd en bij de toekomst. Via het lesprogramma Online Masters stimuleren we kinderen om deze digitale vaardigheden te ontwikkelen.’

Dit programma is gefinancierd door de Vodafone Nederland Foundation.