Voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs biedt de online wereld kansen om mee te doen in de maatschappij. Online media en digitale mogelijkheden bieden plezier en gemak. Ze kunnen zelfs een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen vergroten. Het is dus belangrijk dat ze die digitale vaardigheden ontwikkelen die passen bij deze tijd en hen helpen bij de samenleving van de toekomst. Leerkrachten staan voor de uitdaging om hier op een heldere en aansprekende manier aandacht aan te besteden. Online Masters helpt hierbij.

Hoe zorg jij ervoor dat jouw leerlingen vaardig, veilig en bewust online gaan en zijn? Het gratis Lesprogramma Online Masters biedt zinvolle lessen voor het voortgezet speciaal onderwijs. De diverse modules gaan in op het gebruik van digitale en online technologieën en de aandachtspunten die daarbij komen kijken. Met Online Masters maken leerlingen op thematische wijze kennis met bijvoorbeeld WhatsApp, programmeren en sociale media.

Opzet en Opbouw

De lessen van Online Masters zijn zo ontwikkeld dat ze adaptief door de leerkracht ingezet kunnen worden. De leerkracht is vrij om te bepalen welke opdrachten en hoeveel opdrachten uit een les worden besproken. Er is dus geen tijdsduur van een les aangegeven.

Module WhatsApp Master

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn kwetsbaar op internet en vaker slachtoffer van cyberpesten, manipulaties en seksueel misbruik via sociale media dan andere jongeren. De eerste module ‘WhatsApp’ gaat in op het gebruik van deze app en de aandachtspunten die daarbij komen kijken. De leerlingen leren hoe WhatsApp werkt, wat ze met WhatsApp kunnen doen, hoe ze om kunnen gaan met ongewenste appjes, wat online flirten op WhatsApp is en hoe ze ervoor zorgen dat het op WhatsApp leuk blijft voor iedereen.

Module Programmeer Master

Met Programmeer Master leren jouw leerlingen de basis van het programmeren. Deze module maakt gebruik van de graduele programmeertaal Hedy. Gradueel betekent dat de leerlingen niet alle programmeer-regels tegelijk hoeven te leren. Met Hedy gaat dat stap voor stap. De leerlingen oefenen onder andere met de codes: print, vraag, echo, slaap en woorden. Met deze codes programmeren ze een online papegaai die hen napraat.

Doelstellingen

Online Masters draagt bij aan de leerdoelen digitale geletterdheid zoals die in de leerlijn Digitale geletterdheid SO/VSO vastgesteld zijn. 

De leerdoelen in de leerlijn zijn geordend op kerndoel, op niveau en in lijn met de opbouw van de doelen in vakoverstijgende leerlijnen.

  • ICT basisvaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational thinking

Medewerking

Het lesprogramma is ontwikkeld door [logo Vodafone Nederland Foundation] met medewerking van

                     

Met speciale dank aan:

Louise Doornebal (Stip VSO)
Anja van den Berg (VuoriAdvies speciaal onderwijs)
Elle Peters (De Onderwijsspecialisten)
Cato Duyvis (presentatie video’s)
Felienne Hermans (Hoogleraar vakdidactiek informatica, VU)
Marleen Gilsing (presentatie video’s)
Yara Verheij (Gastdocent Digitale geletterdheid)

‘VodafoneZiggo gebruikt technologie om plezier en vooruitgang te realiseren in het leven van mensen en in de samenleving. De digitalisering van de samenleving brengt uitdagingen maar ook enorme kansen met zich mee. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk digitale vaardigheden ontwikkelen die passen bij deze tijd en bij de toekomst. Via het lesprogramma Online Masters stimuleren we kinderen om deze digitale vaardigheden te ontwikkelen.’

Dit programma is gefinancierd door de Vodafone Nederland Foundation.