Aan de slag met Online Masters

In dit lesprogramma staan 4 thema’s centraal; de digitale wereld, creatieve online vaardigheden, online veiligheid en sociale skills online. Met welke ga jij aan de slag?

Betrek ouders op een ouderavond

Online Masters biedt een toolkit voor scholen om inhoud aan een ouderavond te geven. Hiermee kun je ouders betrekken bij het programma.

Gratis webinars voor leraren

Verdiep je eigen kennis met onze Online Master Classes. Bekijk hier meer informatie over het eerstvolgende webinar en schrijf je in.